Рейтинг підзвітності 2021: громадські організації завершили проміжне оцінювання.

Протягом двох місяців представники 21 громадської організації збирали інформацію, необхідну для оцінювання, і разом з роз’ясненнями залишали публічні відгуки у Картках міст, які будуть в Рейтингу.
 Але це не фінальний вердикт, адже міста ще мають час для покращення своїх показників. У всіх міських рад із зареєстрованими кабінетами на Платформі є можливість підтвердити або спростувати опубліковану інформацію.
 Зробити це можна на Платформі прозорості та підзвітності: https://transparentcities.in.ua/
 Що ми можемо сказати вже?
Найпідзвітнішими є сфери “Антикорупційна політика та конфлікт інтересів”, “Доступ та участь” та “Освіта”.
А найменш підзвітні — “Фінансова та матеріальна допомога, гранти”, “Закупівлі” та “Кадрові питання”.
 Більше про причини таких показників та те, як формуватиметься Рейтинг підзвітності міст у 2021 році читайте тут: http://bit.ly/reityng_pidzvitnosti
 Як долучитися до оцінювання підзвітності вашого міста?
✅ Зареєструвати особистий кабінет на онлайн-платформі transparentcities.in.ua
✅ Вибрати одне місто з 50 міст-учасників Рейтингу підзвітності (перелік міст за посиланням).
✅ Вибрати сферу та оцінити за індикатором.
✅ Залишити у картці міста відгук щодо (не)виконання індикатора.
ENGLISH
Accountability Ranking 2021: civil society organizations have completed an interim assessment.
For two months, representatives of 21 civil society organizations collected information necessary for the assessment, and, together with clarifications, left public feedback in the cards of cities that will be featured in the Ranking.
However, this is not the final verdict because cities still have time to improve their performance. All city councils with registered accounts on the Platform have the opportunity to confirm or refute the published information.
This can be done on a Platform of Transparency and Accountability: https://transparentcities.in.ua/
What results do we have already?
The most accountable spheres are “Anti-Corruption policy and the conflict of interest,” “Access and participation,” and “Education.”
The least accountable ones are “Financial assistance and grants,” “Procurement,” and “HR issues.”
Read more about the reasons for such indicators and how the city Accountability Ranking will be formed in 2021 here: http://bit.ly/reityng_pidzvitnosti
How to participate in your city’s accountability assessment?
Register a personal account on the online platform transparentcities.in.ua
Select one city from 50 cities participating in the Accountability Ranking (follow the link for a list of cities).
Select a sphere and assess it using the indicator.
Leave feedback in the city card about (non-)performance of the indicator.
Поділитись новиною
Поділитися на facebook
Facebook
Поділитися на twitter
Twitter
Поділитися на email
Email
Поділитися на telegram
Telegram